Two Face Hesap Makinesi

Two Face Hesap Makinesi

Hesap makineleri neredeyse tüm ofislerde yaygın olarak bulunurlar fakat kullanım süreleri kullanılmadıkları zamanla kıyaslandığında genelde atıl bir şekilde ofis masasında yer kapladıkları ortaya çıkar. Tasarımcı Seo Hyunsuk bu gerçeği ele alarak, Two Face olarak isimlendirdiği hesap makinası ile bu duruma oldukça akıllı bir çözüm sunuyor.

Tasarımcı, kullanılmadığı zamanlarda da işlevsel olabilecek bir hesap makinesi oluşturma fikrinden yola çıkıyor ve hesap makinesi kavramını, masa saati ile melezleyerek, ikincil bir fonksiyona sahip olan hesap makinesini geliştiriyor. Two Face, kullanıldığı zamanlarda bir hesap makinası olarak işlev görürken, kullanılmadığı zamanlarda hesap yapılan ekranda saati ve takvimi gösteriyor. Tasarımcı, Two Face’in atıl bir masa saati olarak kullanılmasını istemediği için ve önceliğin hesap makinesi olduğunu belirtmek için iki fonksiyonu da aynı ekrana yüklediğini belirtiyor.

Bir menteşe, ekranın hemen altında, basit tasarıma uygun bir şekilde entegre ediliyor ve bu da ekranın işlevine bağlı olarak daha net bir şekilde görünmesini sağlayarak ekranın dönmesine izin veriyor. Saat olarak kullanılması için hesap makinasının 180 derece döndürülmesi gerektiğinden, Two Face’in saat olarak mı hesap makinesi olarak mı kullanılıyor olduğu kolayca ayırt ediliyor.

 

http://www.yankodesign.com/2018/06/07/1-calculator-1-clock-a-great-design/