Merkezi İzmir’de olan Türkiye’nin öncü yalıtım şirketi BTM İzmir/Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesislerinde faaliyetlerini yeni ve teknolojik yatırımları ile arttırarak sürdürmektedir. Su yalıtımı, ısı yalıtımı ve çatı kaplama malzemeleri üretilen toplam 5 tesisi bulunmaktadır. Yaşamsal coğrafyada liderliği sürdürmek, ihracatı arttırmak, çevreye saygılı üretim yapmak BTM’nin temel stratejik hedeflerinin başında gelmektedir.

BTM BİTÜMLÜ TECRİT MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. çevreye olan sorumluluğunu, çevreyi korumak ve muhafaza etmek için uygunluk yükümlülüklerine uyarak ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşarak, faaliyeti olan “Su ve Isı İzolasyon Malzemelerinin Üretimi” sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin yaşam döngüsü çerçevesinde önlenmesi, azaltılması, çevresel performansının sürekli olarak iyileşmesi ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstererek yerine getireceğini taahhüt etmektedir.