EcoLogicStudio Perde

Londra merkezli mimarlık ofisi EcoLogicStudio, bina cephelerini kaplamak üzere tasarlanan canlı perde ile hava kirliliğini gidermek için alglerin fotosentezinden yararlanıyor. Stüdyo’nun Photo.Synth.Etica ‘kentsel perdesi’, fotosentezin doğal karbon tutma işlemini gerçekleştiren alglerin kuluçka makinesi/inkübatör olan bir fotobiyoreaktördür. Mikro algler gün ışığı ve hava ile beslenir, karbondioksit moleküllerini yakalayıp perdede saklar ve oksijen üretip onu havaya salar.

Perde, bu doğal işlemi optimize ederek günde yaklaşık bir kilogram karbondioksit yakalar -20 büyük ağacınkine eşdeğerdir. EcoLogicStudio, perdenin yeni ve mevcut binalara entegre edilmesini ve güneşlik olarak işlev sunabilmesini öngörüyor. Photo.Synth.Etica prototipi, her biri iki ile yedi metre ölçülerinde 16 biyoplastik modülden yapılmıştır. Mimarlara göre panellerin içine yerleştirilmiş kıvrımlı borular karbon tutma işlemini optimize etmektedir. Filtrelenmemiş hava, perdeye alttan girer ve borulardaki sıvıdan geçerken, içindeki mikro algler karbondioksit moleküllerini yakalar. Bu fotosentez işlemi ünitenin tepesinden salınacak olan oksijeni üretir.

Haber Kaynağı