Ecotec, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle iş süreçlerinde sürdürülebilir uygulamalara yönelen kurumlara çözümler sunmak üzere çalışmalarına başlamıştır. Bu çözümler, atığın azaltılması ile geri dönüşümün çoğaltılması alanlarındaki planlamaları ve uygulamaları kapsamaktadır. Aynı zamanda farklı sektörlerdeki müşterilerine, yemek ve diğer organik atıkların geri dönüştürülmesi (kompostlaştırılması) ve bundan kıymetli toprak (kompost) elde edilmesi konularında birçok alternatif sunmaktadır.