Gürültü Önleyici Pencere Sistemi

Kulaklıklarda kullanılan gürültü önleyici teknolojiden esinlenen Singapur-Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden (NTU) araştırmacılar, dışarıdan gelen gürültüyü aktif olarak kesebilen pencere tabanlı bir sistem geliştirdiler.

Gürültü önleyici sistemler sadece sesi engellemez, aynı zamanda kendi ses dalgalarıyla aktif olarak karşılık verir. Bu cihazlar, algoritma dalga formunu analiz etmeden ve hoparlörler aracılığıyla ters bir versiyon oluşturmadan önce, gelen gürültüyü dinlemek için bir mikrofon kullanır. İki ses birbirine yaklaştığında, dışarıdan gelen ortam gürültüsü matlaşır ve dinleyiciyi trafik veya şantiyelerin sesinden kurtarır.

Prototip, bir mikrofon, bir hoparlör ve bir işlem birimini kapsayan bir sistemden oluşur. Pencere parmaklığına takılan bu aktif dizi, gürültüyü pencereye ulaşmadan önce algılayabilir ve sesi gerçek zamanlı olarak işleme tabi tutabilir.

Haber Kaynağı