Ecokick: Toprak Erozyonuyla Mücadele

Hollandalı tasarımcı Thom Bindels, küçük ölçekli çiftçilerin mahsul yetiştirmelerine yardımcı olabilecek petek şeklinde bir karton sistem olan Ecosystem Kickstarter’ı geliştirdi. İlk kez Hollanda Tasarım Haftası’nda tanıtılan basit, modüler karton sistem bir toprak eğimine gömülü olup; yerel toprakla doldurulmuştur. Böylece yağmur suyunda tohumların ve nutrientlerin akmasını önlemek için bir yapı oluşmaktadır.

Ecosistem Kickstarter (Ecokick) biyolojik olarak çözünebilir ve karton sistem, tohum ve nutrientlerle zenginleştirildiği için “çok yıllık bitki örtüsü” de oluşturacaktır. Ortaya çıkan mahsuller, kartonun hizmet ettiği stabilize etme işlevini yerine getirmektedir. Bu organik zenginleştirme prosesiyle, gıda mahsulleri erozyondan korunur ve gelişir.

Haber Kaynağı