HAKKIMIZDA

.

ÖZET BİLGİ

Solarbaba, 1996 yılından beri Türkiye’de başta güneş enerjisi olmak üzere temiz enerji kaynaklarının tanıtılması, kurulu kapasitesinin hızla artması ve tabana yayılması için çalışmaktadır.

120 kurumsal üye&destekçi ve aylık 2 milyon+ okunma oranı ile faaliyetlerini bir sosyal şirket olarak sürdüren Solarbaba, geliştireceği ve uygulayacağı sosyal sorumluluk projeleri ile yoluna devam ediyor.

Hedefimiz: 2050 yılında %100 temiz enerjili bir dünya oluşturmak.

Güneşli bir gelecek, güneş enerjisi ile gelecek.

.

DETAYLAR

Güneş enerjisi yakın bir zamanda hem dünyada hem de Türkiye’de en önemli elektrik üretim yöntemi olacaktır. Bu yerli, ucuz ve temiz enerji kaynağının öneminin farkında olan Solarbaba, Türkiye’nin bu konuda faaliyet gösteren en büyük ve en eski sosyal şirketidir.

Ayda ortalama 2 milyon kişi ve kuruma ulaşan Solarbaba, web sitesi, sosyal medya kanalları ve e-bülten vasıtası ile Türkçe ve İngilizce yayın yapmaktadır. Güneş enerjisi başta olmak üzere temiz enerji kaynakları, enerji verimliliği, elektrikli araçlar, yeşil binalar ve enerji depolama gibi konularla ilgilenen tüm kesimlerin birbiriyle hızlı ve doğrudan temas kurabileceği, sektör hakkında bilgi ve fikir alışverişi yapabileceği bir arayüz sağlamaktadır. Bu sektörde faaliyet gösteren şirketler Solarbaba’ya üye olarak ürün ve servislerinini tanıtımını yapabilir.

Solarbaba’nın ulaştığı kişiler arasında kamu ve özel sektör, üniversiteler, medya kanalları ve tüm potansiyel güneş enerjisi kullanıcıları ve yatırımcıları yer almaktadır. Solarbaba sadece gündemi takip etmez, çoğu kez gündemi oluşturur.

Solarbaba, güneş enerjisi sektöründe 23 yıldır faaliyet göstermekte olan Ateş Uğurel tarafından kurulmuştur ve aşağıdaki farklı konu başlıklarını tartışır, haber yapar, gündeme taşır ve okuyucuları ile paylaşır:

– Güneş-Rüzgar-Jeotermal ve Diğer Temiz Enerji Kaynakları
– Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri
– Mevcut ve Çıkacak Mevzuatın Hukuksal Değerlendirmesi
– Proje Finansmanı-Kitlesel Fonlama-Enerji Kooperatifleri
– Güneş Panelleri-Inverter-Konstruksiyon-Kablo-Mühendislik
– Konut-AVM-Cami-Okul-Ofis-Fabrika-Otel-Hastane-Sera gibi yerlerde güneşten elektrik üretimi
– Temiz Enerji Odaklı Sosyal Sorumluluk Projeleri
– Çevre Dostu Akıllı Binalar-Şehirler
– Katma Değerli ve İhraç Edilebilir Yerli Teknoloji Üretimi
– Şebeke Hattından Uzak Off-Grid Uygulamalar
– Elektrik Depolama ve Elektrikli Araçlar
– Sektörel Fuarlar-Konferanslar-Eğitimler
– Blockchain-Yapay Zeka Uygulamaları
– Enerji Verimliliği
– Enerji Sektöründe İnovasyon-Startuplar

.

VİZYON

01) Solarbaba, sektörün tüm paydaşları için çok boyutlu ve dinamik bir sektörel medya ajansı ve iletişim aracıdır. Modern dünyanın tüm iletişim kanallarını en aktif şekilde kullanır, kullanmaya teşvik eder.

02) Solarbaba, sektörün tüm sorunlarını tarafsız, bağımsız ve korkusuz bir şekilde gündeme taşır ve konunun uzmanlarına da danışarak, çözüm alternatifleri üretir, bunları paylaşır. Uygulanıp uygulanmadığını takip eder.

03) Solarbaba, üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlarına özel bir önem verir, onları güneş enerjisi sektörüne hazırlar, onlarla birlikte ile ortak projeler üretmeye çalışır. Tüm faaliyetlerinde öğrencilere destek verir.

04) Solarbaba, sinerjinin önemine ve gücüne inanır, birçok farklı sivil toplum örgütü, kamu, şirket ve şahıs ile ortak çalışma yapar, etkinlik-dergi gibi ortak ürün ve servis üretir.

05) Solarbaba, temiz enerji konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına destek olması için birçok sosyal proje ve aktiviteyi kurgular, yönetir ve uygular.

06) Solarbaba, yerli teknoloji üretimi için sürdürülebilir ve tahmin edilebilir büyüklükte bir pazarın oluşmasının şart olduğunu bilir ve sektöre kurumsal, sermaye yapısı güçlü ve faaliyet alanı uyumlu firmaların yatırım yapmasını teşvik eder.

07) Solarbaba, güneş enerjisinin en demokratik enerji kaynağı olduğunu bilir, bu konuya ilgi duyan ve iyi niyetle bilgi almak isteyen şahıs ve kurumlar arasında din-dil-kültür-parti vs. hiçbir ayrım yapmaz.

08) Solarbaba, her bireyi potansiyel bir temiz enerjisi kullanıcısı ve destekçisi olarak görür, çok büyük güneş santralleri de, güneş enerjili bir anahtarlık da ilgi alanı içindedir. Farklı bilgi seviyelerine sahip kişilerin dikkatini çekecek ürün ve haberleri paylaşmaya özen gösterir.

09) Solarbaba, sektörün kötü niyetli kişi ve kurumlarına karşı son derece mesafeli, sektörün gelişimini hedefleyen, elini taşın altına sokan tüm kişi ve kurumlara karşı son derece yakındır. İyi niyetli olmayanlara karşı tavrını net ve şeffaf olarak gösterir.

10) Solarbaba, temiz enerji kullanımını, yerli, temiz ve ucuz enerji üretimi, istihdam yaratılması, katma değerli teknoloji geliştirilmesi ve bağımsız bir ülke olabilmek için elzem görür.