Laufen Klozet

Avusturyalı tasarım firması EOOS ve İsviçre Federal Su Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü (EAWAG), atık su kaynaklı çevre kirliliğine bir çözüm olarak Laufen klozeti tasarladı. Laufen, besin elementi açısından zengin ürini, daha sonra gübre haline getirmek üzere ayıran bir bölmeye sahiptir.

EOOS, Laufen ve EAWAG, cihazın aynı zamanda mevcut bertaraf sistemlerinin çevreye bıraktığı yüksek düzeydeki kirleticileri de ele almayı hedefliyor. Kirleticiler arasında insan atığı yoluyla su sistemine giren hormonlar, bakteriler ve tıbbi kalıntılar ile azot ve fosfor bulunmaktadır. EAWAG’ın Kentsel Su Yönetimi Bölümü’nden Tove Larsen, “Dünya nehirlerine ve okyanuslarına yıkıcı bir zarar gelmesini önleyeceksek, atık su yönetimi hayati öneme sahip.” dedi.

Haber Kaynağı