Mikroplastik Yakalayıcı Cihaz

‘Tyre Collective’ olarak bilinen tasarımcılar, mikroplastiklerle mücadele etmek için lastiklere odaklanan bir çalışma gerçekleşti. Ekip, sürüş sırasında tekerleklerden çıkan küçük parçacıkları toplamak için küçük bir cihaz yarattı. İngiliz uzmanların emisyon analitiği hesaplamasına dayanarak -lastik aşınmasından kaynaklı kirliliğin, araba egzoz dumanından 1000 kat daha zararlı olduğu hesaplanmıştır- bu proje, sorunu kaynağında çözüp; daha temiz hava sağlamayı ve sağlığımızı ve çevremizi korumayı amaçlamaktadır.

Bugün, bugün araçlardan sadece Avrupa’da yılda yarım milyon ton lastik parçacığı üretiliyor. Bu parçacıklar havada taşınacak kadar küçüktür ve akciğerlerimiz üzerinde olumsuz sağlık etkileri vardır. 2030 yılına kadar karayolu taşımacılığından kaynaklanan PM2,5 (partiküler madde) kirliliğinin % 50’sini ve tüm PM2,5’in % 10’unu oluşturmaktadır. Daha fazlası ise okyanuslara akın eder ve sonunda besin zincirine girer.

Patenti beklemede olan teknoloji, lastik aşınmasını doğrudan tekerlekte tutmak için elektrostatik kullanır. Cihaz, çıkrık çevresindeki çeşitli hava akışlarından yararlanarak lastiğin yola temas ettiği yere yakın konumlandırılmıştır. Yakalanan parçacıklar çıkarılabilir bir depolama biriminde toplanır. Toplandıktan sonra, bu parçacıklar işlenir ve kapalı bir döngü oluşturarak yeniden kullanılabilir.

Haber Kaynağı