Okil, Türkiye’de doğal yapı malzemeleri sektörünün, sürdürülebilir mimarinin, kerpiç, kil bazlı doğal malzemelerin kullanıldığı yapısal uygulamaların gelişmesi için uzun süredir çaba sarf eden kişilerin öncülüğünde kuruldu. ​Kurucu ortaklar, mimari, yapı tekniği ağırlıklı olmak üzere malzeme üretimi, pazarlama ve satış alanlarında uzun süreli birikimlerini Okil’e gönülden aktararak Okil markası ve operasyonlarının sağlıklı gelişmesi için çalışıyorlar.

Okil, uluslararası yapı sektörü ile ve özellikle yurt dışındaki doğal yapı sistem ve malzeme üreticileri ile yakın temastadır. Bu ilişkiler, kurucu ortakların neredeyse her birinin uluslararası iş tecrübesi ve kurdukları işbirlikleri sayesinde yıllar içinde gelişmiştir.